HILTI DX 5-MX Prachom poháňaný vsadzovací prístroj

Kaucia 100 €

Cena prenájmu
Doba Jednotka Cena
4
Hodiny
24,50 €
1
Dni
35,00 €

    Interná Referencia: 7170