TSURUMI HS 3.75 Ponorné čerpadlo

Kaucia 100 €

Cena prenájmu
Doba Jednotka Cena
4
Hodiny
15,40 €
1
Dni
22,00 €

    Interná Referencia: 9010