MS Rental Services, s.r.o.

Informácia o MS Rental Services, s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Účtovníctvo
Riadiť finančné a manažérske účtovníctvo
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Miesto predaja
Užívateľsky prívetivé rozhranie POS pre obchody a reštaurácie
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Pracovné výkazy
Sledovať čas zamestnancov na úlohách
Štúdio
Vytvárajte a prispôsobujte svoje aplikácie Odoo
Voľné dni
Allocate PTOs and follow leaves requests
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
DDS - Export Invoices to Pohoda
Dodo Systems - Export Invoices to Pohoda
Plánovanie
Spravujte rozvrh svojich zamestnancov
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Požičovňa
Spravujte nájomné zmluvy, dodávky a vrátenie tovaru
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Vozidlá
Spravujte svoj vozový park a sledujte náklady na autá
Opravy
Oprava pokazených produktov
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

DDS - Slovak - Accounting
Dodo Systems - Slovak - Accounting